Kursus for kvinder over 16


Effektiv selvforsvar er mere end bare korporlige teknikker. Effektiv selvforsvar styrker din selvtillid, dit selvværd og din selvkontrol.
Hvis du kan effektiv selvforsvar, udstråler du en selvtillid der gør at truende situationer aldrig bliver mere end truende. Hvis du ved hvilke signaler du skal kigge efter, har du en viden der gør at du kan undgå truende situationer. Og hvis du ved hvad du kunne gøre mod en angriber, men vælger ikke at gøre det, vil du få en stor følelse af kontrol og overskud.

Du lærer:

 • At føle dig sikker og tryg i potentielt truende situationer
  – Hvis du har det fysiske overskud, vil du ikke være bange for den psykologiske optakt.
 • Nødværgeretten – loven om selvforsvar.
  – Man må ikke uden videre tæve folk. Derfor at det ikke nok at kunne afværge et angreb, men vigtigt at vide, hvor grænsen går.
 • Højere kropslig bevidsthed
  – Kurset træner din koordinering, selvom det ikke er et primært formål.
 • At genkende truende situationer
  – Vi gennemgår signaler og input fra andre mennesker som du kan bruge til at forudse en situations udvikling.
 • Forståelse af kroppens anatomi
  – Også kaldet Ømme punkter. Du lærer hvor på kroppen du skal fokusere dit forsvar for at det har størst effekt.
 • At udnytte angriberens svagheder
  – Når man angriber, gør man sig også sårbar. Det kan udnyttes til at afværge angrebet.
 • At vende angriberens kraft mod ham selv
  – Et angreb kommer ofte med ret stor kraft. Hvis den kraft ikke bliver overført til ofret, kan angriberen ikke tøjle kraften.

 

Kurset kombinerer undervisning i kroppens styrker og svagheder og øvelser i at benytte denne viden. Alle øvelser imiterer virkelighedstro angreb og truende situationer.
Kurset er ikke en kampsport, men det forbereder dig til kompetent at neutralisere et angreb.

Find event

Alle events

Ingen Events