Kursus for børn under 16


Et effektivt selvforsvar er ikke kun fysisk. Det er rigtig meget mentalt. Effektiv selvforsvar styrker din selvtillid, dit selvværd og din selvkontrol.
Hvis du kan effektiv selvforsvar, holder du uønskede personer og uønskede påvirkninger væk fra dig. Hvis du ved hvad du skal lægge mærke til, har du en viden der gør at du kan undgå at blive krænket.

Du lærer:

 • At føle dig sikker og tryg overfor uønskede personer
  – Hvis du har det fysiske overskud, vil du ikke være bange for den psykologiske optakt.
 • Nødværgeretten – loven om selvforsvar.
  – Man må ikke uden videre slå på folk. Derfor at det ikke nok at kunne afværge et angreb, men vigtigt at vide, hvor grænsen går.
 • At genkende truende og uønskede situationer
  – Vi gennemgår signaler og input fra andre mennesker som du kan bruge til at forudse en situations udvikling.
 • At vende angriberens fysiske kraft mod ham selv
  – Et angreb kommer ofte med ret stor kraft. Hvis den kraft ikke bliver overført til ofret, kan angriberen ikke tøjle kraften.
 • At holde dig fri af påvirkninger der ikke er gode for dig
  – Hvis man giver folk lov til at trække sig ned, vil nogle også gøre det. Det skal de ikke!

 

Kurset er også fysisk. Det kombinerer undervisning i kroppens styrker og svagheder og øvelser i at benytte denne viden. Alle øvelser imiterer virkelighedstro angreb og truende situationer.
Kurset er ikke en kampsport, men det forbereder dig til kompetent at neutralisere et angreb.

Få besked om nye kurser